แผ่นพับ พิมพ์
Monday, 08 October 2018
เรื่อง Download
 การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพตามรูปแบบ MATRIX PROGRAM สำหรับผู้ป่วยนอก
 การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัด และ FAST Model สำหรับผู้ป่วยใน
 ครอบครัวปลอดยาเสพติด เลี้ยงลูกอย่างไร...ให้ห่างไกลยาเสพติด
 การบำบัดรักษาผู้ป่วยระยะบำบัดด้วยยา
 การติดตามการรักษา และการดูแลต่อเนื่อง
 กัญชา
 ยาบ้า ( AMPHETAMINE )
 สารระเหย
 เมทแอมเฟตามีน ไอซ์ ( ICE )
 แนวทางการเลิกสารกระตุ้น ยาบ้า ยาไอซ์
 สารเสพติดนิโคติน ( บุหรี่ )
 เลิกบุหรี่กันเถอะ
 เลิกสุราอย่างไรให้ได้ผล
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 08 October 2018 )

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.