หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ข้อมูลสถิติ
sta1.jpg
ชื่อเรื่อง
ข้อมูลการให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562-2566
รายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ (75 กลุ่มโรค) ปีงบประมาณ 2562-2566
รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ปีงบประมาณ 2562-2566
10 อันดับโรคแรก สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในยาเสพติด ปีงบประมาณ 2566
สถิติผู้ป่วยที่เสพยาไอซ์ทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2562-2566
สถิติผู้ป่วยเสพติดที่ใช้สารระเหย ปีงบประมาณ 2562-2566
สถิติผู้ป่วยสุราทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2562-2566
สถิติผู้ป่วยทั้งหมดที่เสพยาบ้าเป็นยาเสพติดหลัก และเสพร่วมกับยาอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562-2566
จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562-2566
จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562-2566
จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมด ปีงบประมาณ 2562-2566