ข้อมูลสถิติ
sta1.jpg
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
ข้อมูลการให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560-2562 814
รายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ (75 กลุ่มโรค) ปีงบประมาณ 2559-2562 268
รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ปีงบประมาณ 2559-2562 335
10 อันดับโรคแรก สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 336
จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกยาเสพติด ปีงบประมาณ 2558-2562 286
จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในยาเสพติด ปีงบประมาณ 2558-2562 293
สถิติผู้ป่วยที่เสพยาไอซ์ทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 194
สถิติผู้ป่วยเสพติดที่ใช้สารระเหย ปีงบประมาณ 2561-2562 155
สถิติผู้ป่วยสุราทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 169
สถิติผู้ป่วยทั้งหมดที่เสพยาบ้าเป็นยาเสพติดหลัก และเสพร่วมกับยาอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561-2562 477
จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมด ปีงบประมาณ 2558-2562 1055

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.