หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พิมพ์
Tuesday, 31 May 2022


- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
- ประกาศ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 14 June 2022 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >