หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2564 91
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2563 262
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2562 419
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2561 632