หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2565 241
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2564 449
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2563 524
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2562 667
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2561 875