หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 19 พิมพ์
Thursday, 02 November 2023


Download
- รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ปี 2567 รุ่น 19
แอดไลน์เพื่อเข้ากลุ่ม PG 4 เดือน รุ่นที่ 19 


ก่อนส่งใบสมัครโปรดติดต่อ คุณญาดา จีนประชา โทร.0896858184
เนื่องจากจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมใกล้เต็มจำนวนแล้ว

Download
- หนังสือขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ปี พ.ศ.2567 รุ่น 19
- รายละเอียดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
- ใบสมัครเข้ารับการอบรม
- หนังสือรับรองการขออนุมัติรับการอบรม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 04 January 2024 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >