หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศรับลงทะเบียนส่งผลงานวิชาการยาเสพติด ปี 2565 พิมพ์
Monday, 21 March 2022

Download
- หนังสือขอเปลี่ยนแปลงวันที่ประชุมวิชาการยาเสพติด ครั้งที่ 22 ปี 2565
หนังสือสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ที่ สธ 0312/ว.204
อ้างถึง หนังสือสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ที่ สธ 0312/ว.120 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิชาการยาเสพติด
- หนังสือเชิญส่งผลงานวิชาการยาเสพติด

ลงทะเบียนออนไลน์ 


ประกาศรายชื่อผลงานวิชาการยาเสพติด รูปแบบ Oral presentation และรูปแบบ Poster presentation
- รายชื่อผลงานวิชาการรูปแบบ Poster presentation
- รายชื่อผลงานวิชาการรูปแบบ Oral presentation
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 12 July 2022 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >