หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2566 พิมพ์
Friday, 01 September 2023

หนังสือเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2566
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สมัครธัญญารักษ์อวอร์ด
รางวัลมีทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้

รางวัล ใบสมัคร
1. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
3. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
4. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติด ยาเสพติดในชุมชน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
5. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทชุมชน/หมู่บ้านที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 01 September 2023 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >