หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


การประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ปี 2566 พิมพ์
Friday, 25 August 2023

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)
กำหนดจัดการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ปี 2566
ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
(รับเข้าร่วมประชุม จำนวน 1,500 คน)


ท่านที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 23
ได้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 66 ถึง 3 ตุลาคม 66

ท่านที่ประสงค์ส่งผลงานวิชาการยาเสพติด ในการนำเสนอรูปแบบ Oral presentation และรูปแบบ Poster presentation

สามารถลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 66 ถึง 15 กันยายน 66
 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ปี 2566

ขอปิดการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ปี ๒๕66
(ผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด)
 
ลงทะเบียนส่งผลงานวิชาการยาเสพติด  

ดาวน์โหลด

หนังสือขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ปี 2566
หนังสือขอเรียนเชิญส่งผลงานวิชาการ ครั้งที่ 23 ปี 2566

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 22 September 2023 )
ถัดไป >