หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


เปิดลงทะเบียนตรวจโควิด Swab RT-PCR @ สบยช. พิมพ์
Monday, 06 September 2021

เปิดลงทะเบียนตรวจโควิด Swab RT-PCR @ สบยช.
1. ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วันทำการ เวลา 8.30-15.00 น.
2. จำกัดจำนวนวันละ 50 ท่าน /วัน
3. ขอให้ กดส่งข้อมูลท่านละ 1 ครั้ง เพื่อลดการส่งข้อมูลซ้ำและเป็นการจำกัดสิทธิ์ผู้ป่วยท่านอื่น
4. โปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงมาลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจ ณ อาคารเอนกประสงค์ ด้านหลังตึกอำนวยการ ในวันที่ลงทะเบียน เวลา (08.30 -09.30น.)
5. มารับการ SWAB ในวันที่ลงทะเบียน เวลา 09.00 - 10.00 น.
6. กรณีที่ ท่านไม่มาตาม วันและเวลาที่กำหนด ถือว่า " สละสิทธิ์ "
7. รอผลการตรวจ RT-PCR เป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง
8. กรณีที่เป็น ต่างชาติ/ต่างด้าว ต้องชำระเงินค่าตรวจเอง เป็นจำนวน 2,370 บาท
หมายเหตุ : หากท่านกรอกข้อมูลและกดส่งสำเร็จ ท่านสามารถมารับการตรวจตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ ข้างต้นได้ (ทาง สบยช. จะไม่มีประกาศรายชื่อค่ะ) หากเต็มจำนวนที่รับตรวจในวันนั้นแล้วระบบจะปิดรับข้อมูล ท่านจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้สำเร็จค่ะ
ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://forms.gle/QYwFu3PTQU5h2mqw7
และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อลงทะเบียนตรวจโควิดกับทาง สบยช.
ตรวจสอบผลการตรวจ (หลังวันที่ทำการตรวจ 72 ชม.) ได้ที่
http://biblio.pmnidat.go.th/covid/login.php
< ก่อนหน้า   ถัดไป >