หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ข่าวประชาสัมพันธ์

2566 ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัย กระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบสุขภาพดีให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศ คัดกรองสุขภาพ 9 ด้านในชุมชน 12 ล้านคน คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล 901 แห่งทั่วประเทศ บริการด้านสุขภาพและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ

บริการลงทะเบียนออนไลน์
ประกาศสบยช.เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด
สื่อวีดิทัศน์
ข่าวกิจกรรม

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.