หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ข่าวประชาสัมพันธ์
สบยช.จัดการอบรมหลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 1
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 11
การประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยนอก (PCT OPD) 13
การอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา รุ่นที่ 1 30
ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24
สบยช.ให้การต้อนรับ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวง กลาโหมและคณะ 28
การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศูนย์ลดอันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด (Drop in Center) 30
สบยช.ต้อนรับผู้อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น กรมการแพทย์ รุ่นที่ 13 เข้าศึกษาดูงาน 32
การประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อประเมินผลการรักษาและวางแผนการดูแลผู้ป่วยรายกรณี 42
การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ 33
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 429