www.pmnidat.go.th - ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวางแผนการดำเนินงานและติดตามโครงการร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค ผ่านระบบ VDO Conference 19
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันปราบปรามทุจริต คนต้นแบบ องค์กรคุณธรรม 13
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ 15
ประกาศรับลงทะเบียนส่งผลงานวิชาการยาเสพติด 109
การอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยเสพติด รุ่นที่1 56
บุคลากร สบยช. รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มที่ 2 34
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและต่อยอดผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข 33
สบยช. และกบรส. ประชุมหารือแนวทางดำเนินการโครงการพัฒนาการบูรณาการ 31
การประชุมนำเสนอสรุปกิจกรรมเยี่ยมสำรวจภายใน เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง 29
สบยช.เข้าร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อน การดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx) 32
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 365

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.