ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2562 116
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบำบัดผู้ติดฝิ่นในชุมชน 20
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ครั้งที่ 2/ 2562 10
ศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด 18
หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ 18
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 17
การอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน รุ่นที่1 15
การประชุมวิชาการระดับทวิภาคีของราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศไทย 29
พิธีปิดหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรม 44
พิธีปิดหลักสูตรการคัดกรองบำบัดรักษาและส่งต่อผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 2 42
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 210

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.