หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวปฏิบัติด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานคุณภาพ: Lean/CQI/นวัตกรรม ครั้งที่ 2 1
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ 3 /2565 11
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี 12
ผู้อำนวยการสบยช.ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 13
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข หัวข้อ ทฤษฎีวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในผู้ป่วยยาเสพติด 16
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2565 20
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติ 41
การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังเชิงบวกในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติด ในชุมชน ภายใต้โครงการ STAR 2021-2023 30
สบยช. นำผู้อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง เข้าร่วมการประชุมประชาคมชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต 13
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 512