ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วยทางการแพทย์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล 5
พิธีปิดหลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 7
รับโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามมาตรฐาน (ITA) 5
การอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด รุ่นที่ 3 9
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 7
การประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 26
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ 20
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบ 15
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ถวายความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์และให้ความรู้แก่ประชาชน 30
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASEAN Senior Officials on Drug Matters - ASOD) 35
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 305

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.