ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองโดยใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา -
การประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการจัดทำ(ร่าง) หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 3
ประชุมถอดบทเรียน การรักษาออนไลน์ผ่านระบบ VDO call และการเบิกจ่ายตามสิทธิ 2
ขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธิตเอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย 3
โครงการสัปดาห์รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563 6
สบยช. ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 4 7
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดด้วยกลุ่มเอนเอ” 17
การอบรมหลักสูตร “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็ก” 15
การประชุมหารือจัดตั้งศูนย์บริการชุมชน ด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Drop in center) 21
การประชุม Video Teleconference กลุ่มธัญญารักษ์ 6+1 28
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 451

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.