ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 กรมการแพทย์ 12
ประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562 “นุ่งซิ่นกินไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 13
การอบรมทักษะผู้ประสานงานคุณภาพ (Facilitator) 23
รองอธิบดีกรมการแพทย์ เข้าเยี่ยมสำรวจและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขายาเสพติด 17
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มธัญญารักษ์ 23
สบยช.เปิดการอบรม หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม 27
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 24
การประชุมวิชาการ Inter Hospital Case Conference ครั้งที่ 3 23
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 4 34
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ ครั้งที่ 1/2562 26
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 234

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.