หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ข่าวประชาสัมพันธ์
สบยช.นำคณะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง เข้าศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 3
สบยช. ร่วมเสวนา "การขับเคลื่อนนโยบาลการแพทย์ก้าวหน้าที่สำคัญของกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" 4
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ 6
สบยช.ร่วมจัดนิทรรศการในงานเสริมสร้างแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 5
สบยช.ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มฐานการเรียนรู้ “การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน” 3
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 11/2565 18
ผู้อำนวยการสบยช. เป็นวิทยากรบรรยาในการประชุมพัฒนาทีมบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 19
ขอเชิญสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดรับมอบใบประกาศนียบัตร 1718
ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ 17/2565 66
ผู้อำนวยการ สบยช.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี 24
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 631