ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2563 32
สบยช.ร่วมโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 44
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ 6/ 2563 58
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ครั้งที่ 2/2563 46
สบยช. ร่วมประชุมกับผู้แทนจากสถาบันราชานุกูล เพื่อปรึกษาการเตรียมฝึกภาคปฏิบัติ 29
โครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจวันเกิดบุคลากร ประจำเดือนกรกฎาคม 25
สบยช. นำเสนอผลงานในการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2563 29
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ 31
ลงพื้นที่ตรวจอนุญาตสถานพยาบาล ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย 35
การประชุมนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ (CQI) 31
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 479

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.