ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(ปิดแล้ว) พิมพ์
Friday, 12 June 2009
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง
สถาบันธัญญารักษ์
----------------------------------------------------------------

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์    จำนวน 1 อัตรา
    อัตราค่าจ้างเดือนละ     7,940.- บาท
  •  ไม่จำกัดเพศ
  •  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้โดย  จะต้องจบการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต
  •  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จากส่วนราชการ หรือบริษัทเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือได้รับการฝึกอบรม ในด้านที่เกี่ยวกับการดูแลระบบคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการหรือบริษัทเอกชนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 ชั่วโมง
  •  มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  •  สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Hardware, Software
  •  สามารถแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์  

       ทั้งนี้หากมีผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นความจำนงได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   กลุ่มภารกิจอำนวยการ  สถาบันธัญญารักษ์  โทร. 0-2531-0080-4 ต่อ 480, 490 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2552  

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 03 March 2010 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.