หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิม สบยช. 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พิมพ์
Friday, 12 May 2023
- (ร่าง) ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- (ร่าง) ขอบเขตของงานและราคากลาง จ้างก่อสร้างโรงยิม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 1 รายการ
- รายการประกอบแบบก่อสร้าง อาคารโรงยิม ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
- รายการทั่วไปสำหรับงานโครงสร้าง
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
- รายละเอียดงวดงานงวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง
- บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.