หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


การวางแผนเลิกบุหรี่ มุ่งสู่ความสำเร็จโดยใช้ หลัก 4 ล พิมพ์
Monday, 03 April 2023

การวางแผนเลิกบุหรี่ มุ่งสู่ความสำเร็จโดยใช้ หลัก 4 ล
1. เลือกวัน กำหนดวันที่จะเลิกบุหรี่ ยิ่งเร็วยิ่งดี
2. ลั่นวาจา บอกเพื่อนและคนในครอบครัว เพื่อขอกำลังใจและแรงสนับสนุน
3. ลาอุปกรณ์ กำจัดบุหรี่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการสูบทั้งหมด
4. คิดก่อนลงมือ วางแผนรับมือกับอาการถอนนิโคติน ในช่วง 2-3 วันแรกหลังหยุดสูบบุหรี่
#เลิกบุหรี่ #หลัก4ล #PMNIDAT #สบยช #4ลเลิกบุหรี่
< ก่อนหน้า   ถัดไป >