หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อพิจารณาและจัดทำแบบประเมินตนเอง SAR พิมพ์
Wednesday, 23 November 2022

      นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ พร้อมด้วยทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สบยช. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อพิจารณาและจัดทำแบบประเมินตนเอง (SAR 2022) โดยมีนายแพทย์ศุภฤกษ์ นาคดิลก นายแพทย์ชำนาญการ เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และเข้าร่วมผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

< ก่อนหน้า   ถัดไป >