โครงการอบรมหลักสูตร "ทัศนคติเชิงบวกและจัดการความรู้สู่ความสุขในการทำงาน" ประจำปี 2563 พิมพ์
Friday, 25 September 2020

        นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "ทัศนคติเชิงบวกและจัดการความรู้สู่ความสุขในการทำงาน" ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างความสุข ให้บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน ซึ่งจะทำให้มองโลกในแง่ดี รักงาน รักองค์กร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์สุชาฎา วรินทร์เวช หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากร สบยช. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 25 September 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.