ประชุมถอดบทเรียน การรักษาออนไลน์ผ่านระบบ VDO call และการเบิกจ่ายตามสิทธิ พิมพ์
Wednesday, 27 May 2020

       นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์  นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และแพทย์ พยาบาลและบุคลากร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ร่วมประชุมถอดบทเรียนการให้บริการทางการแพทย์แบบใหม่ (New Medical Services) การรักษาออนไลน์ผ่านระบบ VDO call และการเบิกจ่ายตามสิทธิ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 27 May 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.