การประชุม Video Teleconference กลุ่มธัญญารักษ์ 6+1 พิมพ์
Friday, 15 May 2020

      นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม Video Teleconference กลุ่มธัญญารักษ์ 6+1 โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) คณะผู้บริหารและบุคลากร สบยช. ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค ร่วมประชุม ในประเด็นการปรับแผนการดำเนินงาน ของกลุ่มธัญญารักษ์ และการสร้าง New Normal ด้านการบำบัดรักษาและการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ สบยช. และ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ชั้น 5 อาคารกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 15 May 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.