ผู้บริหารพบบุคลากรทางการพยาบาล พิมพ์
Tuesday, 05 May 2020
      นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน พบบุคลากรทางการพยาบาลของ สบยช. เพื่อมอบนโยบาย และพูดคุยให้กำลังใจ รวมถึงการปรับโครงสร้างของบุคลากรทางการพยาบาล ระบบบริการผู้ติดยาเสพติด และการบริการทางการแพทย์ปกติในรูปแบบใหม่ The new normal medical service เพื่อให้สอดคล้องและรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.