การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน CBTx พิมพ์
Tuesday, 28 April 2020

         นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) ในบริบทของประเทศไทย โดยมีนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามกิจกรรมในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.