ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี ๒๕๖๓ พิมพ์
Thursday, 06 February 2020

หนังสือเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2563
รางวัลมีทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้

รางวัล หลักเกณฑ์ ใบสมัคร
1. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล
3. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
4. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
5. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทชุมชน/หมู่บ้านที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 06 February 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.