ประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ สบยช. พิมพ์
Tuesday, 14 January 2020

     นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานการประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ สบยช. เพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็งในการประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สบยช. กล่าวรายงาน ทั้งนี้คณะผู้บริหาร แพทย์พยาบาล และบุคลากร สบยช. ร่วมกล่าวประกาศเจตนารมณ์ ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.