รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ปีงบประมาณ 2559-2562 พิมพ์
Tuesday, 29 October 2019
รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ประจำปีงบประมาณ 2559-2562 (มีหน่วยเป็นราย)
เลขที่
รหัสโรค
สาเหตุการป่วย(กลุ่มโรค)
2559
 2560  2561 2562
1
A00 - A99,B00-B99 โรคติดเชื้อและปรสิต
190
170
 291  316
2
C00 - C97,D00-D48 เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
14
 19  9  6
3
D50 - D89 Diseasees of the blood
and blood forming organs and certain
50
 60  73  70
4
E 00 - E 90 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิสัม
1491
 1401  1346  1630
5
F 00 - F 99 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
29737
 33877  37453  40225
6
G 00 - G 99 โรคระบบประสาท
128
 146  121  164
7
H 00 - H 59 โรคตารวมส่วนประกอบของตา
62
 56  61  37
8
H 60 - H 95 โรคหูและปุ่มกกหู
19
 17  15  19
9
I 00 - I 99 โรคระบบไหลเวียนเลือด
943
 897  805  867
10
J 00 - J99 โรคระบบหายใจ
889
 965  895  842
11
K 00 - K 93 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก
3475
 4024  4503  5096
12
L 00 - L 99 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
241
 244  251  277
13
M 00 - M 99 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม
397
 474  439  637
14
N 00 - N 99 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
48
 65  48  73
15
O 00 - O 99 ยกเว้นO80-O84 ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด
2
 7  0  7
16
P 00 - P 96 ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้น
ในระยะปริกำเนิด(อายุครรภ์ 22
5
 17  25  3
17
Q 00 - Q 99 รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโคโมโซมผิดปกติ
2
 0  0  0
18
R 00 - R 99 อาการ,อาการแสดงและ
สิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลีนิกฯ
178
 147  173  151
19
X 40 - X 49 การเป็นพิษและผลที่ตามมา
1
 0  0  0
20
V 01 - V 99 , Y85 อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา
3
 0  2  4
21
W 00 - W 99 สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย
43
 38  39  80

 
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด
37,918
 42,624  46,549  50,504
หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานการป่วยของผู้ป่วยนอก ได้รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยนอกที่มารับบริการด้านการรักษาพยาบาล ของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ประจำปีงบประมาณ 2559-2562 แยกตามกลุ่ม สาเหตุ (21 กลุ่มโรค) โดยใช้รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (รง.504) ของกระทรวงสาธารณสุข
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.