ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์ พิมพ์
Thursday, 15 August 2019
       นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และบุคลากร สบยช. ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการพัฒนากรมการแพทย์ ณ  โรงพยาบาลสงฆ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.