โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ PDF พิมพ์
Wednesday, 07 August 2019
       แพทย์ พยาบาลและบุคลากร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ร่วมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ ถวายความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน นอกจากนี้คณะจิตอาสา สบยช. ร่วมทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดคลองหนึ่ง (แก้วนิมิต) จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.