หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


คู่มือการให้บริการประชาชน พิมพ์
Monday, 30 April 2018


- คู่มือปฏิบัติงานด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

- พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยในฟื้นฟูสมรรถภาพ
- วางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย
- พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยยาเสพติด ผู้ป่วยในบำบัดยา

- การบำบัดรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติดกลุ่มโอปิออยด์
- การรับยาของผู้ป่วยที่ห้องจ่ายยานอก
- การจัดคิวพบแพทย์

- การให้บริการญาติติดต่อกับผู้ป่วยผ่านระบบ Application Line

- การเตรียมความพร้อมเพื่อย้ายผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 15 June 2023 )