ตรวจเยี่ยมถาบันธัญญารักษ์ พิมพ์
Monday, 02 July 2012
         ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข  (คุณสุรชัย  เบ้าจรรยา)  และคณะ  ตรวจเยี่ยมถาบันธัญญารักษ์   ในวันอังคาร  ที่  26  มิถุนายน  2555  เวลา  14.00น.  ผู้อำนวยการสถาบันธัญญารักษ์นายแพทย์วิโรจน์  วีรชัย  และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ  และพาเยี่ยมชมหน่วยงานภายในและผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดภายในสถาบันธัญญารักษ์
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 02 July 2012 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.