ธัญญารักษ์มินิมาราธอนครั้งที่ 14 พิมพ์
Monday, 02 July 2012
          สถาบันธัญญารักษ์ได้จัดงานเดิน – วิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอนครั้งที่  14  ในวันอาทิตย์ที่  24  มิถุนายน  2555 โดยมีพลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย์  องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย รองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์จิโรจ  สินธวานนท์   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกทุกปี  วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพลานามัยของข้าราชการและประชาชนทั่วไปและหารายได้ซื้อเครื่องมือแพทย์  พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย  ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่มีฐานะยากจน  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริการของสถาบันฯ ซึ่งทุกปีที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลต้านภัยยาเสพติดมากกว่า  2,000 คน
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 02 July 2012 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.