หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน พิมพ์
Friday, 10 September 2004

ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี


       ลักษณะเป็นรูปทรงดอกบัวบานล้อมรอบอักษรพระนามย่อ นั้นหมายถึงการฟื้นฟูบำบัดรักษาซึ่งจะนำไปสู่ความสุข และความเจริญในสติปัญญา ที่จะคิดและทำในสิ่งที่ดีงามและนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต ด้วยพระบารมีขององค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สีประจำสถาบันสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี


สีเขียว  คือ สีเขียว ของวันสถาปนา “สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี” วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ความสดชื่น ความปลอดภัยและเป็นแหล่งความรู้ เปรียบเสมือนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดแบบบูรณาการ

ต้นไม้ประจำสถาบันสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี


คือ ราชพฤกษ์ (ต้นคูณ) หมายถึงการที่ทางสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี สามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรักษาตัวแล้วหายได้ถือเป็นการเพิ่มค่าทวีคูณให้กับสังคม

ต้นราชพฤษ์ (ต้นคูณ)

ดอกไม้ประจำสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี


คือ ดอกบัว หมายถึง ผู้ป่วยที่เป็นศูนย์กลางในการดูแลของบุคลากรสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ดอกบัว

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 18 November 2021 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >