หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2567 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2 พิมพ์
Thursday, 23 May 2024
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2567 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2567
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัางพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.