หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS System) จำนวน 1 ระบบ e-bidding พิมพ์
Wednesday, 03 April 2024
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS System) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ขอบเขตของงาน การจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS System) จำนวน 1 ระบบ
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.