หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ นักจัดการงานทั่วไป/เจ้าพนักงานธุรการ พิมพ์
Tuesday, 20 February 2024
- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.