หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


การประชุมทบทวนปรับปรุงมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward) พิมพ์
Tuesday, 19 September 2023

      นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมทบทวนปรับปรุงมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward)  โดยถอดบทเรียนร่วมกับเครือข่ายพัฒนามาตรฐานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีแพทย์หญิงภัทรินทร์ ชมภูคำ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และคณะ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ทั้งนี้นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นายแพทย์อังกูร ภัทรากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และนายแพทย์ภูมิปภพ สุนศุข นายแพทย์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.