หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกลุ่มธัญญารักษ์ พิมพ์
Tuesday, 19 September 2023

     นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)  ของกลุ่มธัญญารักษ์ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มธัญญารักษ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมพัฒนาต่อยอดการดำเนินงาน โดยมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยเาสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช) ชี้แจงนโยบายและการดำเนินการ ของกลุ่มธัญญารักษ์ 6+1 ในปีงบประมาณ2567 ซึ่งมีนายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ แพทย์หญิงภัทรรินทร์ ชมภูคำ รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นายแพทย์อังกูร ภัทรากร นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ ที่ปรึกษา สบยช ด้านบริการและพัฒนา พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566

< ก่อนหน้า   ถัดไป >