หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 11/2566 พิมพ์
Monday, 18 September 2023
    นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 11/2566 เพื่อให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยโครงร่างการวิจัย ทั้งของบุคลากรภายใน สบยช. โรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค และบุคลากรภายนอก สบยช. ที่มาขอเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมฯ และดำเนินการวิจัยในสบยช. โดยมีแพทย์หญิงวรางคณา รักษ์งาน รองประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน แพทย์หญิงภัทราภรณ์ กินร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 20 September 2023 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.