หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีe-bidding พิมพ์
Friday, 08 September 2023
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

- เอกสารใบเสนอราคา ตารางแสดงราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ PDF | DOCx

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 08 September 2023 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >