หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า, ต้มไม้, สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธี e-bidding พิมพ์
Wednesday, 06 September 2023
 - ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า, ต้มไม้, สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ขอบเขตของงาน และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า, ต้มไม้, สวนหย่อม สถานบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
< ก่อนหน้า   ถัดไป >