หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ปีงบ 2567 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding พิมพ์
Friday, 25 August 2023

- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567 รวม 12 เดือน

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

- ใบตารางเสนอราคา จ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

- ใบเสนอรูปแบบอุปกรณ์ จ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 08 September 2023 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >