หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พิมพ์
Friday, 02 June 2023
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (ผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน,ผ้าห่ม,ชุดผู้ป่วยสวมหัว,ชุดผู้ป่วยผูกข้าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (ผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน,ผ้าห่ม,ชุดผู้ป่วยสวมหัว,ชุดผู้ป่วยผูกข้าง)
- ใบตารางเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (ผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน,ผ้าห่ม,ชุดผู้ป่วยสวมหัว,ชุดผู้ป่วยผูกข้าง)
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.