หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิม สบยช. 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พิมพ์
Friday, 19 May 2023

- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - ขอบเขตของงานและราคากลาง จ้างก่อสร้างโรงยิม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 1 รายการ

 - รายการประกอบแบบก่อสร้าง อาคารโรงยิม ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

 - รายการทั่วไปสำหรับงานโครงสร้าง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- รายละเอียดงวดงานงวดเงินและระยะเวลาก่อสร้าง

 - บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
< ก่อนหน้า   ถัดไป >