หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร (e-bidding) พิมพ์
Friday, 20 January 2023

- (ร่าง) ประกาศ กรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

- ขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์อาหารสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 1 หลัง

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อาหาร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

- สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 20 January 2023 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.