หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์,ดรัม) จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 e-bidding พิมพ์
Wednesday, 26 October 2022
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์,ดรัม) จำนวน 17 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
- รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์,ดรัม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 17 รายการ
- ตารางใบเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์,ดรัม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 17 รายการ
< ก่อนหน้า   ถัดไป >