หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ปีงบประมาณ 2561-2565 พิมพ์
Tuesday, 11 October 2022
รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 (มีหน่วยเป็นราย)
เลขที่
รหัสโรค
สาเหตุการป่วย(กลุ่มโรค)
2561
2562
2563
2564
2565
1
A00 - A99,B00-B99 โรคติดเชื้อและปรสิต
291
316
331
406
602
2
C00 - C97,D00-D48 เนื้องอก (รวมมะเร็ง)
9
6
29
41
44
3
D50 - D89 Diseasees of the bloodand blood forming organs and certain
73
70
82
126
72
4
E 00 - E 90 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตาบอลิสัม
1346
1630
1958
2165
1943
5
F 00 - F 99 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
37453
40225
42346
45634
50944
6
G 00 - G 99 โรคระบบประสาท
121
164
203
160
218
7
H 00 - H 59 โรคตารวมส่วนประกอบของตา
61
37
64
90
90
8
H 60 - H 95 โรคหูและปุ่มกกหู
15
19
67
39
18
9
I 00 - I 99 โรคระบบไหลเวียนเลือด
805
867
1151
1238
1273
10
J 00 - J99 โรคระบบหายใจ
895
842
770
1180
2924
11
K 00 - K 93 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก
4503
5096
4147
3516
2525
12
L 00 - L 99 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
251
277
279
78
314
13
M 00 - M 99 โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม
439
637
659
810
400
14
N 00 - N 99 โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ
48
73
95
103
113
15
O 00 - O 99
ยกเว้นO80-O84
ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด
0
7
17
12
4
16
P 00 - P 96 ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้น
25
3
0
2
0
    ในระยะปริกำเนิด(อายุครรภ์ 22          
17
Q 00 - Q 99 รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโคโมโซมผิดปกติ
0
0
0
0
1
18
R 00 - R 99 อาการ,อาการแสดงและ
173
151
186
305
340
    สิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลีนิกฯ          
19
X 40 - X 49 การเป็นพิษและผลที่ตามมา
0
0
0
2
1
20
V 01 - V 99 , Y85 อุบัติเหตุจากการขนส่ง และผลที่ตามมา
2
4
5
12
1
21
W 00 - W 99 สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตาย
39
80
92
149
79
    ผู้ป่วยนอกทั้งหมด
46,549
50,504
52,481
56,068
61,906
หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานการป่วยของผู้ป่วยนอก ได้รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยนอกที่มารับบริการด้านการรักษาพยาบาล ของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 แยกตามกลุ่ม สาเหตุ (21 กลุ่มโรค) โดยใช้รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (รง.504) ของกระทรวงสาธารณสุข
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 11 October 2022 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >