หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ พิมพ์
Tuesday, 13 September 2022
- ประกาศรับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 5703 กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.