หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิมพ์
Monday, 29 August 2022

- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ขอบเขตของงาน และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใยการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

< ก่อนหน้า   ถัดไป >