หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พิมพ์
Wednesday, 27 July 2022

ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- งานจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า, ต้นไม้, สวนหย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- งานจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- งานจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

- ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2565

- จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกเรย์
- จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565


- ซื้อระบบชั้นวางยาอัจฉริยะ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด
- ซื้อระบบการผลิตน้ำ Reverse Osmosis สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565

- จัดซื้อยา Quetiapine 25 mg ชนิดเม็ด
- จัดซื้อยา Risperidone 2 mg ชนิดเม็ด
- จัดซื้อยา Quetiapine 200 mg ชนิดเม็ด
- จัดซื้อยา Sodium valproate 500 mg ชนิดเม็ด
- จัดซื้อยา Sertraline 50 mg ชนิดเม็ด
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565

- จ้างก่อสร้างโรงยิม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 1 รายการ
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

- จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

- ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2566 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 21 July 2023 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >