หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศกรมการแพทย์รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนักเทคนิคการแพทย์ พิมพ์
Tuesday, 03 May 2022
- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
ถัดไป >

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.