หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศกรมการแพทย์รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนักเทคนิคการแพทย์ (NEW) พิมพ์
Tuesday, 03 May 2022

- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18000 บาท
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท

-ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
- Download ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
- Download ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 12 July 2022 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

โพลล์

ความพึงพอใจต่อ WebSite ของสบยช.