หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ 10 ชั้น สบยช. พิมพ์
Monday, 22 November 2021

- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ 10 ชั้น สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานสร้างอาคาร

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ 10 ชั้น สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

< ก่อนหน้า   ถัดไป >