หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ 10 ชั้น พิมพ์
Monday, 01 November 2021
- (ร่าง) ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ 10 ชั้น สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ 10 ชั้น สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
- บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร
< ก่อนหน้า   ถัดไป >