หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ขอขอบคุณ NPD Healthcare Service (Thailand) Co., Ltd. ที่มอบปรอทวัดไข้อินฟาเรด พิมพ์
Friday, 30 October 2020

       นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) รับมอบปรอทวัดไข้อินฟาเรดสำหรับคัดกรองผู้มารับบริการ รวมถึงออกหน่วยคัดกรองในกิจกรรมต่างๆ จาก NPD Healthcare Service (Thailand) Co., Ltd. ณ ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

< ก่อนหน้า   ถัดไป >